Planimeters

Een planimeter is een meetinstrument waarmee de oppervlakte van een gebied op bijvoorbeeld een kaart kan worden bepaald door met een stift de omtrek van het gebied af te tasten. 

De werking berust op de stelling van Green die een verband legt tussen een oppervlakte-integraal en de kringintegraal over de contour van het oppervlak. 

Een planimeter is in feite een integrator die de kringintegraal bepaalt en daarmee ook de oppervlakte.

33US102
33US102
DIGITAL CURVI-METER (PLANWIELMETER) COMCURVE - 5
€ 75,00 Meer informatie
Infracom