IP-classificatie

De IP-classificatie, International Protection, die internationaal wordt toegepast, is een nauwkeurige methode waarmee de beschermingsgraden van behuizingen wordt aangegeven.
De IP-classificatie geeft aan in hoeverre een product bestand is tegen water, voorwerpen en stof. Afhankelijk van de situatie moet men de IP klasse kiezen zodat een afdoende bescherming ontstaat.

De IP beschermingsgraad wordt aangegeven door twee cijfers:

Eerste cijfer beschermingsgraad tegen aanraking en binnendringende voorwerpen
Eerste kerncijfer
Beschrijving
IP aanduiding
Bescherming tegen
0
Niet  beschermd
IP 0X
geen bescherming
1
Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 50 mm
IP 1X
grote voorwerpen
2
Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 12,5 mm
IP 2X
middelgrote voorwerpen
3
Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 2,5 mm
IP 3X
kleine voorwerpen
4
Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 1 mm
IP 4X
spitse voorwerpen
5
Aanrakingsveilig doordat de behuizing geheel dicht is. Geen volledige bescherming tegen stof maar wel voldoende om de goede werking niet te hinderen.
IP 5X
stofbescherming
6
Aanrakingsveilig doordat de  behuizing geheel dicht is. Volledige bescherming tegen stof.
IP 6X
stofvrij


Tweede cijfer beschermingsgraad tegen vocht
Tweede kerncijfer
Beschrijving
IP aanduiding
Benaming
0
Niet  beschermd
IP X0
geen bescherming
1
Geen schade indien onderhevig aan vallende druppels
IP X1
drukdicht type I
2
Geen schade indien onderhevig aan vallende druppels op een 15° gekanteld apparaat.
IP X2
drukdicht type II
3
Geen schade indien besproeid (10 l/min) onder een hoek -60° tot 60°
IP X3
spatdicht
4
Geen schade indien besproeid (10 l/min) onder eender welke hoek
IP X4
plensdicht
5
Geen schade indien bespoten (12,5 l/min) onder eender welke hoek
IP X5
sproeidicht
6
Geen water indringing indien bespoten (100 l/min) onder eender welke hoek
IP X6
waterbestendig
7
Geen water indringing indien ondergedompeld (30 min op 1 m)
IP X7
dompeldicht
8
Blijft bruikbaar onder water onder opgegeven omstandigheden
IP X8
waterdicht
9
Blijft bruikbaar bij een vochtigheidsgraad van meer dan 90% of besproeien onder hoge druk
IP X9
vochtigdicht

Voorbeelden:
IP 21 Druipwaterdicht
IP 22 Aanrakingsveilig
IP 23 Regenwaterdicht
IP 43 Spatwaterdicht
IP 53 Stofvrij / spatwaterdicht
IP 56 Stofvrij / waterbestendig
IP 67 Stofdicht / waterdicht

banner
Infracom