ROMARK markeringspalen

Eerst wordt met behulp van een grondboor een gat geboord. Met behulp van de Romark sleutel wordt de markeringspaal in het gat gedraaid. (voor de palen mat sleuven) In de paal kan een jalon of prismastok geplaatst worden zodat de ondelinge erfgrenspunten uitgemeten kunnen worden.
32RO111
32RO111
ROMARK Sleutel voor indraaien paaltjes
€ 98,00 Meer informatie
Infracom