Rothbucher system

Rothbucher Meterpeilmerk RS10


€ 1,85
Place in basket

Article number: 31RT003
Meterpeilmerken RS20 en RS21:

voor pleisterbouwplaatsen envoor het borgen van assen

De RS20 of RS21-merken (zelfklevend) worden aangebracht op een
onbepleisterde muur en zijn voor alle vakmensen niet mis te verstane
documenten. Om maatverschillen bij het overdragen te voorkomen,
zijn de merken voorzien van een uitsteeksel waarop de meetstok kan
worden geplaatst.
De elastische "pleisterkwasten” zorgen ervoor dat het meterpeilmerk
tot na de pleisterwerken geborgd blijft en gemakkelijk
terug te vinden is. Ook hoogtes en assen worden geborgd tot na
de pleisterwerken. Om eventuele manipulaties te ontwijken worden
de hoeken in kleur overgespoten.
Aan het einde van alle werkzaamheden worden de kwasten afgeknipt
– het bijwerken is beperkt tot een minimum – en de richtmerken
blijven als bewijs onder pleister.
Wij adviseren de richtmerken te lijmen en ten minste éénmaal te borgen.

Gemakkelijk – zeker – heel precies!

Download information


Infracom