Rothbucher system

Rothbucher C RS40ombinatiemeermerk


€ 2,45
Place in basket

Article number: 31RT006
De RS30- en RS40-combinatierichtmerken maken het mogelijk hoogtes
en assen d.m.v. één product te markeren en duurzaam te borgen.

Op een moeilijke ondergrond worden de richtmerken duurzaam gefixeerd
m.b.v. componentenlijm of pluggen en schroeven. Een
uitsteeksel waarop de baak of de meetlat kan worden geplaatst garandeert
het nauwkeurig opnemen van de hoogte.

Hoogtes en assen worden opgegeven
d.m.v. slagcijfers of waterproofpen. Op die manier is de duidelijke
markering van de meetpunten geborgd. Als men nog een positienummer
opgeeft, worden damwanden,Berlijnse wanden, gevels, naburige
gebouwen bij braakliggende terreinen, keerwanden en andere objecten met de meetlat gecontroleerd
op verzakkingen.
Als met totaalstation of tachymeter wordt gewerkt, kunnen de objecten op verzakking en afwijking uit het lood
m.b.v. XYZ coördinaten worden geobserveerd.

Maatgevend voor het meten

Download information


Infracom